Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1668428
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
535
2072
13959
56321

Twoje IP: 3.236.156.34

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Moje kosmiczne wakacje

Moje kosmiczne wakacje

Aktualny rozkład jazdy autobusów

Rozkad jazdy 2020 2021 wew odjazdy przejazdy

Harmonogram zebrań z rodzicami

IMG 20200901 0001

Dożywianie

Informujemy, iż dożywianie w naszej szkole rozpoczyna się od dnia 07.09.2020 r.

Poniżej przedstawiamy stawki żywieniowe:

Przedszkole: 6,75 zł

Klasy I - III: 7,80 zł

Klasy IV - VIII: 9,00zł

Obiad składa się z dwóch dań oraz kompotu.

Wszystkie osoby chętne, które chcą skorzystać z obiadów w miesiącu wrześniu, proszone są o złożenie oświadczenia w formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny na sekretariat uczniowskim oraz o wpłatę najpóźniej do dnia 04.09.2020 r.(wpływ na konto szkoły) na poniższy nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZESZOTARACH,
ul. Wiejska 68, 59-222 Miłkowice
Bank Spółdzielczy we Wschowie
33 8669 0001 2032 0320 5844 0002

Karta zapisu do świetlicy

Karta zapisu do świetlicy do pobrania z poniższego linku

Karta zapisu

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZESZOTARACH

1. Od dnia 1 września 2020 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

2. W pierwszym dniu korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez dziecko, rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia oraz zobowiązuje się do natychmiastowego informowania szkoły o jakiejkolwiek zmianie informacji zawartych w oświadczeniach.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku

Czytaj więcej...

Wewnętrzny regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

  1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

  2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

  3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

  4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

  5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko.

    Czytaj więcej...