Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1668432
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
539
2072
13963
56325

Twoje IP: 3.236.156.34

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Zasady rekrutacji do świetlicy

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r, (z późniejszymi zmianami z dnia 13 sierpnia 1999 r. Dz. U. Nr 41, poz.156) w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci klas I - VIII, na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 • obojga rodziców pracujących,

 • pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko (dzieci),

 • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • dzieci dojeżdżające do szkoły z poza Rzeszotar

 • inne w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Czytaj więcej...

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH OD 2 WRZEŚNIA 2020r.

Rozkad jazdy 2020 2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej 1 września 2020r. nie odbędzie się uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2020/2021.

 • Każda klasa spotka się 1 września ze swoim wychowawcą w wyznaczonym miejscu/ klasie (bez udziału rodziców)

 • Rodzic/Opiekun uczniów z klas I- III przyprowadza tylko dziecko na rozpoczęcie do szkoły w określonym miejscu i czasie (bez wchodzenia do budynku szkoły i klasy).

 • Zajęcia wychowawcze 1 września 2020 r. potrwają ok. 30 min dla każdego oddziału

 • Bardzo prosimy rodziców, uczniów o:

 • niegromadzenie się pod szkołą,

 • zachowanie odpowiedniego dystansu,

 • przychodzenie o wyznaczonej godzinie.

 • więcej...

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZESZOTARACH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),

 • więcej...

 •  

Bezpieczny powrót do szkoły

bezp

bezp1

Przedszkole

Informujemy, że Przedszkole na okres wakacji, tj. od 01.08.2020 r. - 31.08.2020 r. będzie czynne w godz. od 06:30 do 16:00.
Rodzice, którzy chcą korzystać w tym czasie z opieki, muszą zgłosić dziecko w sekretariacie szkoły oraz wypełnić oświadczenie
dostępne w przedszkolu.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2019/20. W związku ze stanem epidemii uroczystość miała w tym roku bardziej skromny charakter. W godzinach 9.00-11.00 świadectwa odbierali uczniowie klas I - VII. O godzinie 12.00 zebrali się uczniowie klasy VIII, rodzice oraz kadra pedagogiczna naszej szkoły. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom ukończenia szkoły, podziękowała nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i współpracę. Życzyła również uczniom sukcesów w kolejny etapie edukacji. Wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce i zachowaniu oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców. W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole promocję otrzymało 114 uczniów a świadectwa z wyróżnieniem odebrało 25. W gronie wyróżnionych znalazło się 21 stypendystów Wójta Gminy Miłkowice.