Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1216581
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
1306
3693
1306
1306

Twoje IP: 18.206.187.81

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach

Drodzy Rodzice!


20 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej  p. Dariusz Piontkowski wydał rozporządzenie, regulujące możliwość kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały, jak na razie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W obecnej sytuacji zdalne nauczanie jest koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Proszę o wyrozumiałość i współpracę. Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby przebiegała ona bezproblemowo.    

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach :

  1. Zgodnie z wytycznymi MEN w celu realizacji programów nauczania od dnia 25 marca  do 10 kwietnia  (lub w razie potrzeby dłużej) kształcimy na odległość głównie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy e -podręczniki, Nowej Ery oraz różnych materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli. Nauczyciele mogą się wspomagać różnymi formami kontaktu (telefon, skype, komunikatory społecznościowe, itp.).
  2. Od dnia 25.03.2020 r. e-lekcje będą wysyłane uczniom w godz. 9.00 - 9.30  w dniu, kiedy w planie lekcji jest dany przedmiot. Materiały  mogą być również wysyłane w sposób dotychczasowy. Ilość materiału będzie proporcjonalna do ilości godzin w planie lekcji i dostosowana do możliwości uczniów. Jeśli uczniowie otrzymali już materiał do nauki na ten tydzień zasada będzie funkcjonowała od poniedziałku 30 marca.
  3. Nauczyciele wykorzystując narzędzia zdalne oraz otrzymywane informacje zwrotne będą odnotowywać frekwencję ucznia.
  4. E-lekcje oparte będą na materiałach przygotowanych przez nauczycieli  z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, lekcji ze strony https://epodreczniki.pl/, innych materiałów i stron proponowanych przez MEN, zasobów CKE, filmów, materiałów dodatkowych oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, w tym testów i zadań on-line.
  5. Uczniowie są zobowiązani do realizacji materiału przy wsparciu nauczyciela i wykonywania zadań.
  6. Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom zadania będą ocenione zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania. W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania w terminie do dziennika będzie wpisany „ - ‘’,  a uczniowi i rodzicom zostaną udzielone wskazówki w celu umożliwienia prawidłowego wywiązania się z zadania w przedłużonym terminie ustalonym przez nauczyciela.
  7. Każdy uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego (w dniach od poniedziałku do piątku) logowania w dzienniku i odczytywania wiadomości. Brak dostępu do dziennika i inne problemy związane z e-edukacją należy zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu.
  8. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem zajęć i są dostępni w tych godzinach dla uczniów.  Poza godzinami pracy  kontakt  z rodzicami jest możliwy poprzez e-dziennik lub w innej formie  po uzgodnieniu z nauczycielem.

Ocenianie postępów ucznia:

  • Nauczyciele realizują podstawę programową i wdrażają system powtórzenia i utrwalania materiału dydaktycznego zrealizowanego do dnia zawieszenia zajęć w szkole poprzez zalecane i sprawdzone platformy edukacyjne.

Do monitorowania i oceniania postępów ucznia nauczyciele będą wykorzystywać:

- samosprawdzające testy wiedzy (np.: Quizizz …),

- metodę pytań i odpowiedzi (Skype, Messenger, maile…),

- prace pisemne, prezentacje i  inne wytwory uczniów wysyłane do nauczyciela,

- zdjęcia prac wysyłane do nauczyciela,

- sporządzanie notatek, rozwiązania ćwiczeń i zadań w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, które będą  ocenione po powrocie do szkoły.