Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1292097
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
132
5335
14884
23813

Twoje IP: 3.236.15.142

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

KORONOWIRUS - jak zapobiegać zakażeniu?

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

więcej...

KONKURS WIEDZY "OMNIBUS"

W dniu 5 marca 2020 r. w naszej szkole zorganizowany został dla uczniów klas I-III konkurs wiedzy OMNIBUS. Konkurs dotyczył różnych dziedzin wiedzy, m. in.: wiadomości o otaczającym świecie, przyrodzie, literaturze, sztuce.

Podczas I etapu przeprowadzono test eliminacyjny i wyłoniono 2 najlepsze osoby w każdej z klas, które przeszły do następnego etapu. Podczas finału dzieci odpowiadały ustnie na wylosowane pytania. Pytania dostosowane były do wieku dzieci i poziomu ich wiedzy.

Jury przyznało:

W klasie I:
1 miejsce - Ania Paczyńska,
2 miejsce – Antek Mikołajewski,
W klasie II:
1 miejsce - Maks Bączkowski,
2 miejsce – Nadia Czubak,
W klasie III:
1 miejsce - Jagoda Rzeźwicka,
2 miejsce – Wiktor Karasiński.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Zabawa karnawałowa - 25.02.2020

W dniu 25 lutego 2020r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Sala gimnastyczna zapełniła się niezwykłymi postaciami z bajek, filmów i komiksów. Od godz. 9-11 bawili się uczniowie klas I-III. Zaś od godziny 11:30-13:30 uczniowie klas IV-VIII, którzy jako nurt przewodni balu wybrali lata 70-90. Zabawę poprowadził zaprzyjaźniony zespół Quest.

Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach i konkursach organizowanych przez DJ. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Uczniowie do domów wracali zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.

Kolejna zabawa za rok :).

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach na rok szkolny 2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach  
w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
na rok szkolny 2020/2021

DO POBRANIA:

 1. Pełna treść ogłoszenia;
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
 3. Oświadczenie o wielodzietności;
 4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach;
 5. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Pasowanie na Czytelnika - 06.02.2020

W dniu 6 lutego odbyło się pasowanie na Czytelnika Biblioteki uczniów klasy I. Uroczystość rozpoczęli starsi koledzy i koleżanki scenką z życia szkoły pt. "Suchą szosą susza szła". W roli nauczycielki wystąpiła Wiktoria, uczennic -Klaudia i Julia, Zosi -Marcela, a Karolka -Nikodem. Następnie wiersz Juliana Tuwima zilustrowały i wyrecytowały Amelka, Jagoda i Nikodem.

Po przedstawieniu klasa I przystąpiła do złożenia przyrzeczenia:

"My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy,
że będziemy kochać książki, krzywdy zrobić im nie damy.
I rad książek słuchać będziemy z uwagą,
a obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!",

a pani Dyrektor wielką zakładką do pasowania każdego z uczniów na Czytelnika Biblioteki. Z okazji ceremonii dzieci otrzymały pamiątkowe przypinki, książki do samodzielnego czytania oraz zakładki do książek, odblaski i cukierki.

Informacja o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach

Szanowni Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 7a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami) oraz Uchwały nr XV/85/2020 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rzeszotarach zawiadamiam o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rzeszotarach.

Utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podyktowane jest dążeniem do polepszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz zapewnieniem od 1 września 2020 r. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Wzrost liczby uczniów, spowodowany reformami oświaty z lat ubiegłych tj. przyznaniem prawa do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 lat oraz utworzeniem ośmioletnich szkół podstawowych spowodował obniżenie warunków prowadzenia zajęć. Mniej liczne oddziały mają zajęcia w klasach przeznaczonych dla grup. Do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Szkolnej 1 przeniesione mają być oddziały przedszkolne. Budynek ten znajduje się na jednej działce ewidencyjnej i w bliskiej odległości z budynkiem szkoły przy ul. Wiejskiej 68, w którym obecnie znajdują się oddziały przedszkolne. Wymienione zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz zgody na zmianę sposobu użytkowania nowego budynku.

Wyżej wymieniona uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice.

Z poważaniem

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura


Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”

04 lutego 2020r. koło teatralne przedstawiło inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – IV naszej szkoły.

Przedstawienie zawierało w sobie elementy humoru i zaskoczenia, charakteryzowało się dużą dynamiką, różnorodnością piosenek, co sprawiło, że było bardzo interesujące dla dzieci, które nie odrywały wzroku od tego, co  działo się  na scenie. Na zakończenie aktorzy zaprosili młodszą publiczność do wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce i z piosenką o przyjaźni.

Dzieci aktywnie włączyły się do zabawy i nagrodziły aktorów gromkimi oklaskami.

Aktorzy naszego koła teatralnego:

 • Szymon Jaśkiewicz – kl. VIII – narrator
  Julia Żółkiewska – kl. VI – mała rzepka , kawka
  Patryk Grybel – kl. VIII – duża rzepa
  Szymon Woźniak – kl. VIII – dziadek
  Emilia Kwaśna – kl. VIII – babcia
  Tymon Różański – kl. VII – wnuczek
  Daria Kwek – kl. VI – szczeniaczek Mruczek
  Kasia Łaźna – kl. VI – kotek
  Marcelina Choniawko – kl. VI – kurka
  Amelka Paczyńska – kl. V – gąska
  Karolina Konwant – kl. VIII – bocian – długonos
  Wiktoria Trzeciak – kl. VI – zielona żabka
  Przemek Grybel – kl. VI – oprawa muzyczna

Zapraszamy do galerii