Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1904077
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
1275
2277
1275
31138

Twoje IP: 3.236.231.61

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Informacja

Szanowni Rodzice!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dalszym ciągu zamknięte pozostają przedszkola.

Zgodnie zRozporządzeniem MEiN z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 naszeprzedszkole od 12.04.2021r. do 18.04.2021r. będzie przyjmowało na wniosek tylko dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz. U. z2020r. poz.1876 i2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Prosimy o przesłanie e-mailem oświadczenia/wniosku (załącznik zamieszczony poniżej) lub dostarczenie do sekretariatu .

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia .

(-) mgr Barbara Jankowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki